• Telefon: 0533 631 9145
  • Adres: Bağdat Caddesi No:273, Kadıköy
  • Mail: docburakteymen@gmail.com
  • 0

Kronik Total Oklüzyon

Koroner (kalp atardamarı) kronik total oklüzyon (tıkanıklık), koroner arterlerde üç aydan uzun süreli olduğu düşünülen tıkanıklık olarak ifade edilir.  Teknik zorluklarına rağmen kronik total oklüzyonun anjiyo yöntemi ile açılmasında son yıllarda önemli ilerleme sağlandı. Özel kılavuz tellerin ve mikro kateterlerin geliştirilmesi ve yeni damar açma tekniklerinin uygulanması ile deneyimli operatörlerin bu işlemde başarı olasılığı artmakla birlikte,

komplikasyon oranı azaldı. Daha öncesinde bu damarlar açılamaz veya damar yeri ve sayısına göre açmak için tek tedavi yöntemi by pass ameliyatı iken günümüzde bu bazı hastalarda taşlaşmış kadar sert tıkanıklıklar geliştirilen yeni aletler ve deneyimli girişimsel kardiyologlar ile yeni teknikler kullanılarak yüksek oranda başarı sağlanarak açılabilir. Bu işlem uygun hastalarda koroner arteri açıldıktan sonra göğüs ağrısı şiddeti ve sıklığını azaltıp kalbin gücünü ve hayat kalitesini arttırır. Damar açılmasından öte hastaya faydalı olup olmaması önemli olup bu hastalar yapılacak girişimsel işlem veya cerrahi yapılması yönünden detaylı olarak değerlendirilip hastaya da tıbbi yönden anlayabileceği şekilde bilgi verip, hasta ile birlikte karar almak önemlidir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *