• Telefon: 0533 631 9145
  • Adres: Bağdat Caddesi No:273, Kadıköy
  • Mail: docburakteymen@gmail.com
diyabetik ayak
  • 0

Diyabetik Ayak

Diyabetik ayak, diyabetin en önemli ve yıkıcı komplikasyonlarından birisidir ve diyabetli bir hastada alt ekstremitede nöropati ve/veya periferik arter hastalığı ile ilişkili ülserasyondan etkilenen ayak olarak tanımlanır. Herhangi bir diyabetik ayak ülseri, aksi kanıtlanmadıkça her zaman vasküler (damarsal) bozukluk olarak kabul edilmelidir. Diyabet hastalarınını %85’inden fazlasında yaşamları boyunca periferik arter hastalığı (çoğunlukla bacak ve ayak atardamar tıkanıklığı) gelişir ve diyabet hastalarının %10 ila 25’inde ayak ülseri olur. Hiperbarik oksijen tedavisi ile yara ve enfeksiyon bakımı bu hasta popülasyonunda önemli bir rol oynamasına rağmen, revaskülarizasyon (damarın açılması) olmadan ayağın veya bazen bacağın kesilmesine kadar giden süreç ne yazık ki durdurulamaz.

Perkütan transluminal anjiyoplasti (anjiyografi ile ameliyatsız damarın açılması) işlemi ile, balonlar, ilaç kaplı balonlar, çıplak stentler, ilaç kaplı stentler ve endovasküler aterektomi cihazları kullanılarak atardamar lümeninden kan akışını yeniden sağlanır. Bazı durumlarda gecikmiş müdaheleden dolayı damar açılıp kan akışı sağlansa da ampütasyon engellenemeyebilir bu sebeple erken tanı ve müdahele önemlidir. Herhangi bir komplikasyonu olmayan hastalar arterin açılmasından bir gün sonra taburcu edilebilir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *