• Telefon: 0533 631 9145
  • Adres: Bağdat Caddesi No:273, Kadıköy
  • Mail: docburakteymen@gmail.com
  • 0

BUERGER HASTALIĞI (TROMBOANGİTİS OBLİTERANS)

Buerger hastalığı küçük ve orta büyüklükteki atardamar, yüzeyel toplardamar ve uzuv sinir uçlarını etkileyen tıkayıcı, bölgesel ve aterosklerotik olmayan ve sebebi net belirlenmemiş bir tür inlamatuar damar rahatsızlığıdır. Buerger hastalığı tipik olarak genç (<45 yaş) sigara içen erkek hastalarda görülmektedir. Uç damar tıkanmasına bağlı ağrı, ülser ve yara hastalarda sıklıkla görülmekte olup ileri evrede uzuv kaybı ile sonuçlanabilmektedir. Tedavide en önemli nokta sigaranın bırakılmasıdır. Bunun dışında ilaç tedavisi (damar genişleticiler) ve pnömatik kompresyon tedavisi, omental transfer, sempatektomi tedavisi faydalı olduğu görülsede uzun dönemle etkileri kısıtlıdır. Damarların açılması ideal bir tedavi olarak düşünülse de özellikle uç damar hastalığı olması, cerrahi tedavi seçeneğini zorlaştırmaktadır. Gelişen yeni teknolojiler ve yeni teknikler ile özellikle diz altı damarları, zor da olsa bu hastalarda anjiyo yöntemi (endovasküler tedavi, balon tedavisi) ile açılabilmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *