• Telefon: 0533 631 9145
  • Adres: Bağdat Caddesi No:273, Kadıköy
  • Mail: docburakteymen@gmail.com
  • 0

Bilekten (Radial) Anjiyografi ve Stent İşlemi

Radial anjiyografi uygun hastalarda yapıldığında, femoral anjiyografiye ( kasıktan anjiyografi) kıyasla daha az giriş bölgesi komplikasyonları, daha kısa hastanede yatış süresi ve erken mobilizasyon açısından daha fazla hasta konforu sağlar.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *