• Telefon: 0533 631 9145
  • Adres: Bağdat Caddesi No:273, Kadıköy
  • Mail: docburakteymen@gmail.com

Bilekten (radial) koroner anjiyografi uygun hastalara yapıldığında, femoral (kasıktan) anjiyografiye  kıyasla daha az giriş bölgesi komplikasyonları, daha kısa hastanede yatış süresi ve erken mobilizasyon açısından daha fazla hasta konforu sağlar.